Oilmen’s Bass Classic 2017 Top 20

IOBC Logo 2017

Place Team#  Total Weight  Weight Day 1  Weight Day 2   Team Members

1      # 92                 42.84            21.68            21.16        BRIAN OWEN - COL HAND

2      #74                  42.24            22.35            19.89        LEE HOOKER - RICH  REMEDIES

3      #68                  37.97            18.67            19.30        BENJI GULETT - DUSTIN RIVERS

4      #39                  37.73            17.26            20.47        TRAVIS BROUSSARD - LYNN  THIBODEAUX

5      #96                  34.39            16.40            17.99        CHANCE MOTON - SCOTT GANDY

6      #89                  34.36            17.48            16.88        RYAN LEBLANC - JACOB  GREEN

7     #109                 33.87            21.73            12.14        MITCH  SCHOFFETT - MIKE  FONTENOT

8     #105                 32.62            18.63            13.99        NEIL MATTHE - GERALD  MATHEWS

9      #99                  32.33            16.23            16.10        PRESTON VINCENT - JIM  SORTER

10    #108                31.84            18.86            12.98        JEFFREY TALL - JEREMY  BURGE

11     #10                 31.61            16.54            15.07        STEVE   MOUTON - CALVIN  GAMBINE

12    #107                30.98            16.82            14.16        RANDY  PATIN - SKIP  KEVACH

13     #12                 30.63            17.12            13.51        RANDY PENNINGT - JOHN  GILLARD

14     # 32                30.36            15.42            14.94        BUCKY  CROWSON - JAMES  BLYTHE

15     #95                29.28            13.52            15.76        CODY  PITT - T.J.  LEACH

16    #126               28.92            16.87            12.05        JAKE  HEBERT - HOWARD  HARTLEY

17     #79                 28.02            15.75            12.27        JASON  AUCOIN - JACOB  ROMERO

18     #51                27.75            13.35            14.40        DEAN  ST CYR - THOMAS ST. CYR

18     #28                 27.75            10.51            17.24        DAVID POGUE - LEO   DARTEZ

20     #25                 27.39            14.57            12.82        JOE  RIALS - MATT  PRESSELL

Home • OBC Mission Directors Tournament RulesEntry Form
SponsorsSchedule of EventsResultsContact Us *Photos


 Copyright © 2017 Oilmen's Bass Classic. All Rights Reserved.